10Jan

Gemeentelijk parkeervastgoed verkopen of behouden

Visie en marktkennis basis voor een verantwoorde afweging Verkoop van parkeervastgoed is voor gemeenten een aantrekkelijke optie om deze ‘slapende’ reserves in euro’s om te zetten en tegelijk financiële armslag te hebben voor het realiseren van maatschappelijke en ruimtelijke ambities. Maar de afweging over het al dan niet verkopen van parkeervastgoed blijkt lastig, zeker vanwege de consequenties voor de …

Lees verder