10Jan

Gemeentelijk parkeervastgoed verkopen of behouden

Visie en marktkennis basis voor een verantwoorde afweging Verkoop van parkeervastgoed is voor gemeenten een aantrekkelijke optie om deze ‘slapende’ reserves in euro’s om te zetten en tegelijk financiële armslag te hebben voor het realiseren van maatschappelijke en ruimtelijke ambities. Maar de afweging over het al dan niet verkopen van parkeervastgoed blijkt lastig, zeker vanwege de consequenties voor de …

Lees verder
3Jul

Maken retailers en gemeente Venlo gratis parkeren mogelijk?

Gemeente en ondernemers onderzoeken hoe parkeren als commercieel instrument kan worden ingezet om meer bezoekers naar de binnenstad van Venlo te trekken. Bekijk de video van de lokale omroep waarin enthousiast verslag wordt gedaan van een uniek initiatief om ondernemers bij de parkeerexploitatie te betrekken.

Lees verder
3Mar

Welke kant moet het op met parkeren?

De tucht van de markt laat zich in de retail voelen. Online winkelen, consumenten die bewuster zijn van hun uitgaven, het fysieke winkelen staat onder druk. De neerwaartse spiraal wordt versterkt door leegstaande winkelpanden die de beleving van de binnenstad aantasten. Tegelijk zijn er retailers die met de wind op kop toch succesvol zijn met …

Lees verder