8Mar
Actie Oostpoort-1

Binnen één jaar 85% meer parkeeromzet met on-line campagne

Klinkende resultaten na 1 jaar actief campagne voeren op internet en lancering van het Partnerprogramma Parkeren voor de ondernemers in winkelcentrum Oostpoort Amsterdam: 70% meer parkeerhandelingen en een 85% meer omzet dan het voorgaande jaar. On-line marketing en lokale sales zijn profijtelijk voor de exploitant, de winkelier en de parkeerder. Tegenover elke € 100.000,- omzetstijging staan € 21.500,- aan kosten. Het sentiment rondom parkeren is positiever geworden. OptiPark verzorgde het commerciële programma in opdracht van exploitant Q-Park en de Ontwikkelingscombinatie Polderweggebied.

 

Parkeren bij Winkelcentrum Oostpoort

Oostpoort ligt aan de Polderweg in Amsterdam op ongeveer 15 tramminuten van het centrum. Onder het winkelcentrum ligt een goed geoutilleerde parkeergarage met 880 parkeerplaatsen (pp) waarvan 580 openbaar en 300 pp voor bewoners van de woonappartementen. Ondanks de wijk overstijgende (winkel-) voorzieningen kwamen de bezoekers vooral uit de naaste omgeving en speelde de auto nauwelijks een rol. Na lancering van het commerciële programma is daarin verandering gekomen, het bedieningsgebied is vergroot en het autogebruik is toegenomen.

 

Commercieel programma

Begin februari 2016 is de actie begonnen waarbij bezoeke
rs van het winkelcentrum en toeristen parkeerkortingskaarten kunnen krijgen via internet en de winkeliers in Oostpoort.

Partnerprogramma met ondernemers

In de loop van het jaar hebben 57 ondernemers zich aangemeld voor het Partnerprogramma Parkeren Oostpoort. Zij kunnen gratis 50% kortingskaarten voor de parkeergarage aan hun klanten uitreiken. Als tegenprestatie promoten de bedrijven de garage in hun winkel of horecagelegenheid. De partnerbedrijven bestellen de kortingskaarten on-line met een login op de landingspagina. In een tijdsbestek van 12 maanden zijn er bijna 30.000 kortingskaarten uitgegeven.

Internetcampagne

Via Google Adwords en Facebook loopt een advertentiecampagne met als propositie ‘voordelig parkeren in Oostpoort’. Met één klik wordt de consument doorgeleid naar de landingspagina. Daar heeft de klant de keuze om een kortingscoupon te downloaden of kortingskaarten per post te laten bezorgen. Binnenkort wordt reserveren met korting en een print@home faciliteit aangeboden om het proces te versnellen en makkelijker te maken.

Er zijn afgelopen jaar circa 20.000 aanvragen verwerkt en 12.000 unieke mailadressen verzameld. Omwonenden ontvangen maandelijks een mailing met een link waarmee zij 5 kortingskaarten voor hun bezoek kunnen krijgen.

Het conversiepercentage ligt rond   20%. De herkomst van de conversies is in de loop van de tijd verschoven. Het grootste deel komt nog steeds via Google Adwords (44%), via Facebook 12% en een groot deel van de aanvragers komt inmiddels direct op de landingspagina (42% organisch bezoek). De resterende 2% komt via andere kanalen zoals Instagram en de website van het winkelcentrum. De komende tijd richt de campagne zich op het uitbouwen van het organisch bezoek en vervolgens terugbrengen van het advertentiebudget naar een onderhoudsniveau om de toestroom van nieuwe bezoekers op peil te houden.

Grafiek Oostpoort

Evenementen

Centrumbeheerder CBRE Shopping Centre Management organiseerde elke maand een Meet & Greet voor kinderen, er zijn geregeld speciale markten en op de traditionele feestdagen zijn er speciale activiteiten. Promotioneel wordt het winkelcentrum uitgedragen via AT5, de website Beleef Oostpoort, Abri’s, gedrukte media en er rijdt een Oostpoort tram op een van de lijnen in Amsterdam.

 

Resultaten

Het bedieningsgebied van Oostpoort is vergroot en het aantal autoklanten is flink toegenomen. De omzet uit kortparkeren steeg afgelopen jaar 85%, het aantal parkeerhandelingen 70%. De seizoen effecten bleven vrijwel gelijk alleen de verblijfsduur is iets teruggelopen. De opbrengsten van de campagne waren  5 x hoger dan de gemaakte kosten. De kosten- batenverhouding zal in de loop van de tijd nog gunstiger worden omdat de kosten voor planvorming zijn gemaakt, het organisch verkeer op de landingspagina toeneemt, het advertentiebudget verder geoptimaliseerd wordt en na realisatie van de print@home faciliteiten is het proces volledig geautomatiseerd.

Resultaat Oostpoort

E-commerce in parkeren is een effectief instrument en de investering verdient zich meervoudig terug.

Ook een parkeergarage die om een oplossing vraagt:
bel +31 654 306 368 of mail naar rob@optipark.nl

Gratis Whitepaper

Lees meer over de werkwijze en resultaten van OptiPark: "OptiPark verhoogt de waarde van parkeervastgoed voor ASR"

Download

Over OptiPark

De oprichters van OptiPark zijn John Bongarts en Rob Jonkers. Beiden hebben jarenlange ervaring in de parkeermarkt en hebben in het verleden als collega's samengewerkt.

Meer over OptiPark

Categorieën