Casus IJDock

ASR Vastgoed Ontwikkeling schakelde OptiPark in bij de verkoop van Parkeergarage IJDock. IJDock is een ontwikkeling aan het IJ in Amsterdam. Onder het Paleis van Justitie, Room Mate Aitana Hotel, luxe appartementen en kantoren ligt een hoogwaardige ondergrondse garage voor 350 auto's. Het project is eind 2012 opgeleverd.

Parkeergarage IJDock

Parkeergarages hebben over het algemeen 5 jaar nodig voordat de omzet op niveau is. Met het oog op de verkoop wilde ASR de omzetgroei versnellen en gaf OptiPark medio 2013 opdracht om de exploitatie commercieel te begeleiden. Er is een strategie uitgestippeld om de interactie tussen parkeergarage en de omgeving te intensiveren. Potentiële doelgroepen zijn benaderd, hun wensen zijn geïnventariseerd en vervolgens is het communicatieplan opgezet.

Samen met zakenpartner Ophirah E-commerce & Projectmanagement is met een online marketingcampagne het bedieningsgebied van de garage vergroot en hebben doelgroepen tot ver buiten de regio Parkeergarage IJDock gevonden. Door de resultaten meetbaar te maken en periodiek te monitoren is de communicatiestrategie verfijnd en de effectiviteit ervan vergroot. In een periode van een klein jaar is de parkeeromzet met circa 35% gestegen. ASR heeft de garage in oktober 2014 verkocht.

Download de volledige casus in onze Whitepaper
Jan Thijs Klaassen

Jan Thijs Klaassen

Projectontwikkelaar

"OptiPark is heel praktisch aan de slag gegaan. Zij realiseerde in korte tijd een flinke omzetstijging in parkeergarage IJDock. De investering was het meer dan waard omdat de extra inkomsten in de verkoopwaarde met een factor 15 doorwerken"

Download Whitepaper
Neem contact op met OptiPark