Illustration number 1

Parkeren moet anders

Parkeren heeft een slecht imago. Bezoekersaantallen in binnensteden lopen terug en ondernemers zien hun winkelomzet dalen. Oorzaken zijn de toename van online aankopen, dalende consumentenbestedingen en eroderende attractiviteit van centra als gevolg van winkelleegstand. Hoge parkeertarieven en slechte vindbaarheid zijn veelgehoorde ergernissen en werken als stopper voor een winkelbezoek.

Bij traditionele exploitaties worden parkeergarages als solitaire profitcenters gerund. Wanneer bedrijfsresultaten onder druk staan wordt de tariefknop als oplossing ingezet en blijft de parkeeromzet op peil ondanks afname van het aantal parkeerders. Ondernemers in de omgeving lijden echter omzetschade vanwege teruglopende bezoekersaantallen. Parkeren is een belemmerende factor geworden voor gezond economisch functioneren van de bedrijven in de omgeving. Dit werkt op de lange termijn ook negatief door voor uw parkeergarage.

Illustration number 1

Visie

Optipark onderscheidt zich in deze veranderende marktomstandigheden door een unieke aanpak. Parkeergarages kunnen in samenwerking met overheid en ondernemers gepositioneerd worden als een faciliteit voor een stad of winkelcentrum. De parkeergarage als ontvangstcentrum. Een plek waar de consument zich welkom voelt, een hoog niveau van serviceverlening ervaart en de weg naar zijn bezoekdoel makkelijk vindt. Gratis parkeren voor een gewaardeerde klant kan door in samenwerkingsverbanden bestaande geldstromen anders te organiseren. OptiPark werkt parkeerconcepten uit waarin de belangen van de parkeerexploitant en ondernemers gelijk geschakeld worden om met een gecoördineerde aanpak consumenten te trekken en te binden.

OptiPark implementeert haar visie aan de hand van een commercieel plan dat op maat van uw locatie en de functies in de omgeving is ingericht. De pijlers bij realisatie zijn: samenwerking met lokale ondernemers, online marketing en verkoop, het aanbieden van services in de parkeergarage en een ondernemende filiaalbeheerder die inspeelt op de wensen van klanten.

Neem contact op met OptiPark